Actueel, Natuur

Vogels vogelvrij door nieuwe natuurwet

Als echte vogelliefhebber heb ik gebruik gemaakt om te reageren op de nieuwe wet natuur

Vragen:

(1) Dragen de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige natuurwetgeving bij aan de balans tussen ecologie en economie?
(2) Is het voorliggende wetsvoorstel voor de praktijk duidelijk en uitvoerbaar?
(3) Heeft u verder nog opmerkingen over de inhoud van het wetsvoorstel en de toelichting?

Mijn antwoorden (met dank aan de Vogelbescherming):
1) Nee. De nieuwe Natuurwet geeft vogels minder bescherming dan voorheen en doet geen recht aan andere natuurwaarden in Nederland. Veel mensen/werknemers recupereren in de natuur. Genieten van vogels en groen om los te komen van hun dagelijkse werk en om weer nieuwe energie op te doen om hun werk te kunnen verrichten. Als ecologie en economie in balans zijn, is dat voor onze welvaart en ons welzijn bevorderlijk. “Aanvullend nationaal natuurbeschermingsrecht blijft noodzakelijk om natuurwaarden goed te beschermen” (hoogleraren Bastmeijer en Backes). Alle zo oer-Nederlandse ambities voor natuurbescherming en ons natuurlijk erfgoed (wij zijn toch de rentmeesters van die natuur) worden in een klap met deze versoberde wetgeving van tafel geveegd.

(2) Verschillende passages in het nieuwe wetsvoorstel zijn multi-interpretabel, zoals de formulering van verboden verstoring als dit ‘van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort’.

(3) A. Waarom worden de kolgans en smient vogelvrij verklaard? Nederland heeft naar mijn idee hier een internationale verantwoordelijkheid voor, omdat een substantieel deel van de Europese populatie (smient 50%, kolgans 70%) in Nederland broedt of overwintert.
B. De regeling voor beschermde natuurmonumenten (in totaal 66 gebieden met in totaal maar liefst 3.465 hectare) komt geheel te vervallen. Al eerder heb ik aangegeven dat recuperatie van de mens in de natuur erg belangrijk is voor ons welzijn en daarmee voor onze welvaart. Ook internationale organisaties die zich in Nederland vestigen vinden het belangrijk dat hun medewerkers een groene omgeving hebben om zich terug te kunnen trekken. Het zou dus wel eens kunnen zijn dat organisaties Nederland niet meer als vestigingsplaats gaan kiezen, als beton en asfalt steeds meer gemeengoed worden tegenover de natuur.
C. Veel burgers dragen hun vrijwillige steentje bij om de natuur te beschermen, om zichtlijnen te behouden in natuurmonumenten, om bos en park te onderhouden. Dat alles lijkt nu weggegooid te worden. Zonde van al die vrijwilligers die menig uurtje hebben bijgedragen aan ons natuurlijk erfgoed.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s