Actueel, Natuur

Vogels vogelvrij door nieuwe natuurwet

Als echte vogelliefhebber heb ik gebruik gemaakt om te reageren op de nieuwe wet natuur

Vragen:

(1) Dragen de voorgestelde wijzigingen ten opzichte van de huidige natuurwetgeving bij aan de balans tussen ecologie en economie?
(2) Is het voorliggende wetsvoorstel voor de praktijk duidelijk en uitvoerbaar?
(3) Heeft u verder nog opmerkingen over de inhoud van het wetsvoorstel en de toelichting?

Mijn antwoorden (met dank aan de Vogelbescherming):
1) Nee. De nieuwe Natuurwet geeft vogels minder bescherming dan voorheen en doet geen recht aan andere natuurwaarden in Nederland. Veel mensen/werknemers recupereren in de natuur. Genieten van vogels en groen om los te komen van hun dagelijkse werk en om weer nieuwe energie op te doen om hun werk te kunnen verrichten. Als ecologie en economie in balans zijn, is dat voor onze welvaart en ons welzijn bevorderlijk. “Aanvullend nationaal natuurbeschermingsrecht blijft noodzakelijk om natuurwaarden goed te beschermen” (hoogleraren Bastmeijer en Backes). Alle zo oer-Nederlandse ambities voor natuurbescherming en ons natuurlijk erfgoed (wij zijn toch de rentmeesters van die natuur) worden in een klap met deze versoberde wetgeving van tafel geveegd.

(2) Verschillende passages in het nieuwe wetsvoorstel zijn multi-interpretabel, zoals de formulering van verboden verstoring als dit ‘van wezenlijke invloed is op de staat van instandhouding van de desbetreffende vogelsoort’.

(3) A. Waarom worden de kolgans en smient vogelvrij verklaard? Nederland heeft naar mijn idee hier een internationale verantwoordelijkheid voor, omdat een substantieel deel van de Europese populatie (smient 50%, kolgans 70%) in Nederland broedt of overwintert.
B. De regeling voor beschermde natuurmonumenten (in totaal 66 gebieden met in totaal maar liefst 3.465 hectare) komt geheel te vervallen. Al eerder heb ik aangegeven dat recuperatie van de mens in de natuur erg belangrijk is voor ons welzijn en daarmee voor onze welvaart. Ook internationale organisaties die zich in Nederland vestigen vinden het belangrijk dat hun medewerkers een groene omgeving hebben om zich terug te kunnen trekken. Het zou dus wel eens kunnen zijn dat organisaties Nederland niet meer als vestigingsplaats gaan kiezen, als beton en asfalt steeds meer gemeengoed worden tegenover de natuur.
C. Veel burgers dragen hun vrijwillige steentje bij om de natuur te beschermen, om zichtlijnen te behouden in natuurmonumenten, om bos en park te onderhouden. Dat alles lijkt nu weggegooid te worden. Zonde van al die vrijwilligers die menig uurtje hebben bijgedragen aan ons natuurlijk erfgoed.

Actueel, Galapagos

8 december 2011: Lunchlezing Galapagos

Lunchlezing De andere kant van de Galapagos eilanden

Galapagos: Kickerrock, darwinvink, jan-van-gent, jacintha met camera

Ik geef donderdag 8 december a.s. een lunchlezing over de andere kant van de Galapagoseilanden bij  flex@diem.  In de lezing laat ik de bijzondere flora en fauna zien, maar ook de minder mooie zaken die anderen liever niet belichten. Natuurlijk projecteer ik mijn foto’s.

vrouwtjes fregatvogel

In 2012 wil ik voor 2 maanden terug naar de Galapagoseilanden om de Charles Darwin Foundation te helpen bij het ordenen van veel beeldmateriaal dat uiteindelijk in een boek terecht zal komen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van het onderzoeksstation op het eiland Santa Cruz. Om dat te bekostigen, zoek ik sponsoren en op 8 december start ik met de verkoop van nieuwjaarskaarten met Galapagosvogels.

Programma:

Inloop 11.45, Start lezing 12.00 uur.

De kosten voor de lezing incl. lunch bedragen €5,–. Graag gepast betalen bij entree. Aanmelden via contactformulier.

Natuur

Herfstparels en mist in het Haagse bos

Vandaag genoten van de mist:

lopen in de mist

en de prachtige pareltjes in het Haagse Bos:

herfstpareltjes in het Haagse Bos

Dit bruggetje verdween af en toe in de mist:

bruggetje in de mist

Reiger in de mist:

reiger aan de Carel Reinierszkade in Den Haag

verdwijnende bomen:

vage bomen

en prachtig versierde takken::

tak met herfstparels

Ik heb genoten van de mist en nog veel meer foto’s gemaakt: <klik>

Actueel, Stad

Het boek Onze Stad Den Haag is uit

onze stad den haag - Mauritshuis, Torentje en Hofvijver

Vanaf vandaag is het boek Onze Stad Den Haag geproduceerd door Den Haag Direct en TotZo! officieel op de markt. Enkele maanden is er door een team van creatieve bloggers en inspirerende hagenaars in hart en nieren met veel plezier aan gewerkt. Ik heb enkele foto’s geleverd en een van de bijzondere wandelroutes getest, overigens in de niet door buienradar voorspelde stromende regen. Doorgaan met lezen “Het boek Onze Stad Den Haag is uit”